مقبره شاهان هخامنشی در خطراند

Wednesday 21 December  IranPressNews پاي کوه نقش‌رستم، روي سطح زمين و در چند متري آثاري چون مقبره چهار شاه هخامنشي و نقش‌برجسته‌هايي از دوره ساساني و ايلامي، ترک برداشت. هرچند … Read More