افسانه شیرین : با صدای هایده و شجریان

گلهای تازه ، برنامه شماره ۲۵ : “افسانه شیرین”. با همکاری هنرمندان : هایده ، سیاوش (شجریان) ، همایون خرم (نوازنده ویولن ) ، مجید نجاهی )نوازنده سنتور) ، فریدون … Read More

گریه کن – سروده شاعر آزاده ملی ایران عارف قزوینی، در سوگ شهادت کلنل تفی خان پسیان، با صدای گیسو شا کری